index | kunstnere | utstillinger | nyhetsbrev | nordiske kunstlinker | barokkminimalist | presserom | om oss | kontakt


Jan Valentin Sæther | An Artist in Exile: The Viloshin Letters
nordic art info, Oslo, 17-26 June 2004Utstilte arbeider / Works exhibited

Viloshin Letter no 1. Jan Valentin Saether / BONO © 2004 Viloshin Letter no 2. Jan Valentin Saether / BONO © 2004
Brev / Letter 1

Brev / Letter 2
Viloshin Letter no 3. Jan Valentin Saether / BONO © 2004 Viloshin Letter no 4. Jan Valentin Saether / BONO © 2004
Brev / Letter 3

Brev / Letter 4
Viloshin Letter no 5. Jan Valentin Saether / BONO © 2004 Viloshin Letter no 6. Jan Valentin Saether / BONO © 2004
Brev / Letter 5

Brev / Letter 6
Viloshin Letter no 7. Jan Valentin Saether / BONO © 2004 Viloshin Letter no 8. Jan Valentin Saether / BONO © 2004
Brev / Letter 7

Brev / Letter 8

Viloshin Letter no 9. Jan Valentin Saether / BONO © 2004 Viloshin Letter no 10. Jan Valentin Saether / BONO © 2004
Brev / Letter 9

Brev / Letter 10


10 polymere trykk med tilhørende tekster. Størrelse:

For kjøpsinformasjon eller andre opplysninger om kunstverkene, vennligst ring 472 35 186, eller send en e-post: gallery@nordicart.info

Kryptert mystikk fra sovjettidens fangeleire

«An Artist in Exile: The Viloshin Letters» er et kunstprosjekt bestående av bilder, brev og kommentarer til brev. Utstillingen ble første gang vist i Phoenix Art Gallery, Santa Monica i 1992, og den vises i juni i nordic art info som en jubileumstilstelning i forbindelse med Jan Valentin Sæthers 60-årsdag.

Janosh Viloshin er avsender av brevene redaksjonen i Siberia: Journal of Exiled Imagination får levert i postkassen en dag på slutten av 8o-tallet. Den store, slitte manilakonvolutten har ingen avsender. og den inneholder ti slitte fotostatkopierte tegninger samt en rekke ark med tekst som ser ut til å være på russisk. Etter å ha levert konvolutten til Dr. Shestov ved UCLA’s Department of Russian Language and Literature begynner et omfattende oversettelses- og fortolkningsarbeid, utført av unge studenter ved avdelingen. Fragmenter av en merkelig historie åpenbarer seg, og studentene skriver sine egne kommentarer til funnene de gjør i tillegg til oversettelsene. Det ser ut til å handle om en kunstners eksiltilværelse i en russisk fangeleir i tiden før glasnost. Men tekstene er krypterte, og avsenderen, Janosh Viloshin, skriver selv at informasjonen er forvrengt for å beskytte alle involverte. I tillegg finner forskerne akrostiske elementer i noen av brevene, ytterligere underlige referanser som de lar være ukommentert, – men som publikum på utstillingen selvsagt står fritt til å fortolke. Svært lite av teksten lar seg etterprøve eller bevise, og utgiveren av brevene, Jan Valentin Sæther skriver i sitt forord: «So what are we left with? It is hard to say. The whole series of letters may comprise a somewhat laborious and studied work of fiction, not even originating in Siberia at all. It may be a form of samizdat “mail art.” It may be some kind of fraud: CIA, KGB, the Masons, who knows? At least there is no reference to Kennedy’s assassination.»

Oslo – Los Angeles – Oslo
Da Sæther debuterte i Kunstnerforbundet i ı972, virket karriereløpet lagt: Han var en svært etterspurt portrettmaler og hadde markert seg som en av lederne av de yngre nyfigurative. Men skjebnen ville det annerledes, og halvannet år senere befant han seg plutselig i Los Angeles med en syk kone og to små barn, og måtte begynne på nytt igjen. Det californiske kunst- og kulturlivet har siden påvirket Sæther sterkt: Hans arbeider er inspirert av Zen, gnostisisme, kabala, og det lokale figurative miljøet. Maleriene hans har siden den tid uttrykt en slags avskjed med den klassiske maleritradisjonen, selv når det er nettopp dette uttrykket han har benyttet. Sæthers bilder omhandler ikke de store, klassiske temaer, men heller fremmedfølelse, det moderne menneskes nomadiske eksiltilværelse, og en opplevelse av nåde.

Hanne Storm Oftelandcopyright: tekster nordic art info © 2004 - kunstverk © 2004 de enkelte kunstnere